på Gjøsund, Vigra

Sivil tilhørighet
Haram tinglag
Fra 1.1.1890: Roald kommune. Kommunenavnet endret til Vigra 1.1.1919
Fra 1964: Giske kommune

På øyen Vigra