i Framigard, Skeide, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 121, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 30, Skeie, bnr. 1, Skeie. Skyld: 5 mark 69 øre