på bnr. 6, Ner-Tornes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1890: gnr. 13, Tornes nedre, bnr. 6, Tornes nedre. Skyld: 1 mark 97 øre

Kalt Pegarden