på Hovde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gårdene Nedre og Øvre Hovde