på Skeide, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 121)

Matrikkel
1950: gnr. 30, Skeie