på Nedre Reistad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 193, bnr. 3)

På Vågstranda