på bnr. 2, Øver-Hunnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 178)

Matrikkel
1950: gnr. 62, Hundnes øvre, bnr. 2, Hundnes øvre. Skyld: 3 mark 67 øre