i Kvamsøy, Vik i Sogn

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Balestrand kommune
Fra 1.1.2020: Sogndal kommune

Geistlig tilhørighet
Vik prestegjeld, Kvamsøy sogn
Fra 1964: Balestrand prestegjeld, Kvamsøy sogn