i Nordigarden, Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 201, bnr. 1)