på Griset, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 92)

Matrikkel
1890: gnr. 1, Griset