på Vågstranda, Veøy

Sogn, opprettet 1868
Overført til Grytten prestegjeld 1.2.1970

Bygd, 1.1.1964 overført til nyopprettede Rauma kommune