på bnr. 1, Øver-Hunnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 178)