i Nedigarden, Ytre Horsgård, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 129, bnr. 1