i Elling-Olagarden, Ytre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 158, bnr. 2)

Matrikkel
Under gnr. 42 (Herje ytre)