i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 150, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 34, Mittet ytre, bnr. 3, Mittet ytre. Skyld: 4 mark 64 øre