i Kvamsøy, Vik i Sogn

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Balestrand kommune

Geistlig tilhørighet
Kirkesogn i Vik prestegjeld
Fra 1964: sogn i Balestrand prestegjeld