på Flovikholmen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

«Kobberholmen», senere gnr. 116 i Molde kommune