på Årset, Veøy

Sivil tilhørighet
1724: Eresfjord tinglag
Senere i Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 126)

Matrikkel
1950: gnr. 24, Aarset