på Ytre Holmem, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 167)