i Straume, Veøy

Sivil tilhørighet
1743: Voll tinglag
1890: Veøy tinglag
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 191)

På Vågstranda