i Persegarden, Sørnesje, Veøy

Oppkalt etter alle Per-ene som har bodd der

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 114, bnr. 1)