på Skare, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 115)

Geistlig tilhørighet
Voll sogn i Grytten prestegjeld

Matrikkel
1724: mnr. 396, Schare
1838: mnr. 44, Skare (Skarde)
1886: gnr. 24, Skaret («Ogsaa skr. Skare»)
1950: gnr. 24, Skaret