på Sekkesetra, Veøy

Sivil tilhørighet
1789: Voll tinglag
1840: Veøy tinglag
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 111)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Sekkesæteren

På øyen Sekken