på Rabben, Ytre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (under gnr. 158, bnr. 3)

Matrikkel
1890: under gnr. 42, bnr. 3