på Heggenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 125)

Skrivemåter
Heggenes (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Hegneset (godkjent av kartverket 1970)