i Olagarden, Sørnesje, Veøy

Oppkalt etter Ola Olsson

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 114, bnr. 3)