på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Mittet ytre, bnr. 9, Mittet ytre. Skyld: 4 mark 72 øre
Fra 1964: gnr. 150, bnr. 9

Kalt Johansgarden