på Øvstegarden, Nedre Hovde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 109, bnr. 6)

Matrikkel
1950: gnr. 18, Hovde nedre, bnr. 6, Hovde nedre. Skyld: 4 mark 48 øre (overstrøket og endret)