i Haugen, Vestad, Veøy

Umatrikulert plass

På øyen Sekken

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune