på Oppsal, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (under gnr. 105)

Matrikkel
1950: under gnr. 3, Vestad med Opsal

På øyen Sekken