på bnr. 4, Sølsnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 123)

Kalt Ørjargarden etter selveier fra 1742