i Larsgarden, Nedre Reistad, Veøy

På Vågstranda

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 193)