i Stenså, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 117)

Matrikkel
1950: gnr. 15, Stensaaen