i Skålhamna, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 200)

Matrikkel
1950: gnr. 84, Skaalhavn

Skrivemåter
Skålhamna (vedtatt av kartverket 12.7.1995)
Skålhamn (avslått av kartverket 12.7.1995)

På Vågstranda