i Sekkeneshagen, Sekkenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (under gnr. 103)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulerte plasser