på Nøre, Årset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 126, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 24, Aarset, bnr. 2, Aarset. Skyld: 4 mark 45 øre