i Engvik, Sekkenes, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 103, bnr. 4)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 1, Sekkenes, bnr. 4, Engviken

P yen Sekken