på Veøy prestegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 122)

Også kalt Vik