på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy

Tunet ble flyttet ca. 1820

1890: gnr. 46, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 162, bnr. 3)