på Reistadbakken, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 194)

Matrikkel
1950: gnr. 78, Bakken

Formelt Bakken

På Vågstranda