i Øverhagen, Litlevik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 122, bnr. 2)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass med jord fra Bergsviks hamnehage, kalt Bergsviknes. I manntallet 1762 er plassen ført under Øvre Bergsvik
Utskilt som eget bruk i 1902
1950: gnr. 20, Veø Præstegaard med Lillevik, bnr. 2, Øvrehagen. Skyld: 48 øre