på Øverbøen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 168)

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld, Rødven sogn

Matrikkel
1950: gnr. 52, Øvrebøen. Skyld: 3 mark 51 øre

Skrivemåter
Øverbøen (godkjent av kartverket 1976)
Øvrebø (godkjent av kartverket 1970)