på Sollibøen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 110)

Matrikkel
1950: gnr. 8, Sollibøen

På øyen Sekken