i Reiten, Sekkesetra, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 111, bnr. 5)