ved Vågssjøen, Ner-Våge, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 185