på Vetleøyri, Vik

Tidligere skrevet «Lilleøren»

Del av strandsitterstaden Vikøyri