på bnr. 3, Indre Slemmå, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 153)

Matrikkel
1950: gnr. 37, Slemmen indre, bnr. 3, Slemmen indre. Skyld: 5 mark 81 øre