på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 153)

Matrikkel
1950: gnr. 37, Slemmen indre, bnr. 1, Slemmen indre. Skyld: 4 mark 61 øre