i Bårdgarden, Talberg, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 196, bnr. 4)