på Indre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 157)

Matrikkel
Gnr. 41

Skrivemåter
Indre Herje (godkjent av kartverket 1977, anbefalt form)
Herje (godkjent av kartverket 1977)
Herje, in (godkjent av kartverket 1970)