på Kobbehalsen, Vågseter, Veøy

Uttalt Kopphalsen
Umatrikulert plass

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (under gnr. 112)