på Kormeset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 199)

På Vågstranda