på Herje, Veøy

Gnr. 41 (indre) og 42 (ytre)

Sivil tilhørighet
1724: Rødven tinglag
1838: Veøy tinglag
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 157 og 158)