på bnr. 2, Kyrkjesylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Kirkesylte, bnr. 2, Kirkesylte. Skyld: 3 mark 39 øre

Kalt Hansgarden etter selveier Hans Larsson (s.d.)