på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 13

Kalt Kristengarden