i Johansgarden, Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 201, bnr. 6)

Matrikkel
1950: gnr. 85, Hjelvik, bnr. 6, Hjelvik. Skyld: 3 mark 91 øre (overstrøket og endret)