på Kristisetra, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Kristisæteren

Skrivemåter
Kristisetra (bnr. 1–4, godkjent av kartverket 1.7.1972, anbefalt form)
Kristisætra (godkjent av kartverket 1.7.1964)