i Hjelvikvorpa, Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (under gnr. 201)

Matrikkel
Umatrikulert plass