på Nedre, Heggenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 125, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 23, Hegnes, bnr. 1, Hegnes. Skyld: 4 mark 16 øre