i Hjelvika, Vey

Sivil tilhrighet
1719, 1724: Voll tinglag (1719 ogs nevnt i Vestnes tinglag, se Romsdal skifteprotokoll 171830, fol. 106 b)
1950: Vey kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 201)

Matrikkel
1724: mnr. 424, Jelvig
1950: gnr. 85, Hjelvik

P Vgstranda

Hjelvika i Vey (fra Vey i fortid og nutid)