på bnr. 1, Kjersem, Tresfjord

Kalt Lassegarden

Gnr. 18

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune