på Jemtegard, Tresfjord

Gnr. 9

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune