p Ottestad, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 181)