på Indre Eidhammar, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Gnr. 21

Skrivemåter
Indre Eidhammar (godkjent av kartverket 1.7.1991, anbefalt form)
Eidhammar, in (godkjent av kartverket 1.7.1991)

Kalt Øygarden